Byť poistený znamená myslieť dopredu

Byť poistený znamená myslieť dopredu

- in auto moto
3161
Komentáre vypnuté na Byť poistený znamená myslieť dopredu

Autá sa stali súčasťou nášho každodenného života. Niekto si existenciu bez nich nevie predstaviť, iný zase uprednostňuje odlišný dopravný prostriedok. Hoci auto má dnes už (takmer) každý, automobilová doprava patrí k jednej z najnebezpečnejších spôsobov prepravy.

Nehodovosť klesá, stále je však prítomná

V roku 2016 bolo na Slovensku podľa dostupných štatistík ministerstva vnútra takmer 3 milióny evidovaných áut. Hoci nehodovosť na cestách klesá, účastníkom dopravnej nehody sa môžete stať aj vtedy, ak práve nesedíte za volantom. Stačí, ak ste spolujazdec. Viete, že povinné zmluvné poistenie nie vždy chráni aj vás ako osobu? Preto je vhodné pouvažovať, či nezačať chrániť seba a spolujazdcov – a to uzatvorením úrazového poistenia posádky.

Údaje štatistík ministerstva vnútra a Policajného zboru hovoria jasnou rečou. Minulý rok počet nehôd na slovenských cestách stúpol na 14 013, pričom je počet, našťastie, nižší ako v roku 2016. Najkritickejším rokom z pohľadu nehodovosti bol rok 1996, keď sa na slovenských cestách udialo viac ako 75-tisíc nehôd. Aj tieto údaje by mali byť dôvodom, prečo sa na úrazové poistenie posádky pozrieť bližšie a uzatvoriť ho.

Poistite seba, ale aj spolujazdcov

Pri ochrane seba a svojich blízkych niet pochýb o tom, že musíme premýšľať dopodrobna. Čo všetko viete o povinnom zmluvnom poistení? Viete prečo je povinné? Máte nastavené toto poistenie tak, aby sa v prípade nehody pokryli všetky udalosti vyplývajúce zo situácie? A ako ste na tom s poistením spolujazdcov?

Úrazové poistenie posádky je špecifické a nie vždy musí vychádzať z vášho povinného zmluvného poistenia. To sa vo väčšine prípadov vzťahuje iba na poškodenie vášho auta alebo vozidla, ktorému ste prípadnú škodu zavinili. Poistenie posádky sa považuje za doplnkové, mali by ste mu však venovať dostatočne veľkú pozornosť. So zdravím vás či posádky sa totiž nehazarduje.

Pre rodinný rozpočet je úraz spôsobený dopravnou nehodou zaťažkávajúca skúška, preto akákoľvek finančná pomoc je vždy vítaná. Stojí za to myslieť na túto skutočnosť ešte predtým, ako sa niečo reálne stane.

Pri úrazovom poistení posádky je potrebné uvedomiť si jeden dôležitý fakt. Ak sa preň rozhodnete, nie ste limitovaní tým, kto v rámci dopravnej nehody sedí vedľa vás. Môže to byť partner, priateľ či priateľka, kolega z práce, známa. Ak sa posádke niečo stane a niektorý zo spolujazdcov utrpí zranenie, chránená je posádka celého auta, bez ohľadu na rodinnú príslušnosť k šoférovi. Samozrejme, poistenie môžete uzatvoriť iba na seba ako na šoféra, rozhodovanie je už iba čisto na vašom zvážení.

Ďalšou výhodou poistných balíčkov, ktoré vám vaša poisťovňa poskytuje, je, že poistenie sa nemusí primárne vzťahovať iba na nehody, ktoré sa stanú bezprostredne pri vedení vozidla. Niekedy stačí chvíľka nepozornosti a k úrazu môže prísť kedykoľvek – pri vystupovaní či nastupovaní do auta, pri oprave vonkajších poškodení vozidla či pri krátkodobom zastavení. Ak sa rozhodnete pre úrazové poistenie sedadiel, chránení ste pre prípad nehody, ktorá sa môže stať pri uvádzaní motora do chodu pred začiatkom jazdy. V rámci úrazového poistenia posádky ste chránení aj vtedy, keď si myslíte, že poistenie vám túto možnosť nezapočíta ako právoplatnú.

Krytie poistenia tiež závisí od vás. Poistenie zahŕňa široké spektrum poistných rizík. Medzi tie najzákladnejšie patria:

  • Poistenie úrazu s následkom smrti;
  • s následkom čiastočnej trvalej invalidity;
  • poistenie zlomenín;
  • poistenie popálenín;
  • poistenie odškodnenia v prípade úrazu, keď musíte byť hospitalizovaní v nemocnici;
  • poistenie odškodnenia počas obdobia nevyhnutného na liečenie.

Niektoré balíčky od poisťovní poskytujú pokrytie rizík ako doma, tak v zahraničí a bez obmedzenia. Individuálne poistenie vo vašej poisťovni tiež môže zahŕňať bonus za použitie bezpečnostného pásu v prípade úrazu s následkom smrti alebo čiastočnej trvalej invalidity.

Úrazové poistenie sedadiel verzus PZP

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené každý vodič, ktorý vedie motorové vozidlo. Tento úkon mu ukladá zákon. Podstatný rozdiel medzi PZP a úrazovým poistením posádky je jednak v tom, že pokryje náklady ako vám – šoférovi – tak danému spolujazdcovi, ale iba náklady spojené s poškodením vozidla.

Tiež je dobré vedieť, že PZP pokrýva náhradu škody na zdraví iba osobám, ktoré sedeli v aute, s ktorým ste prišli do kolízie. Ak sa stane v rámci nehody niečo vám či vašim spolujazdcom, náhrady škody (pri úraze) z PZP sa nedočkáte. Tu je vhodné uzatvoriť úrazové poistenie posádky a budete tak krytí v každom prípade.

Medzi hlavné výhody úrazového poistenia sedadiel patrí to, že si ho môžete uzatvoriť ako samostatne, tak aj v rámci svojho PZP. Uzatvára sa vo väčšine prípadov na jeden rok s možnosťou predĺženia na ďalší rok po úhrade samotného poistenia. V závislosti od vašej poisťovne sú tu potom rôzne bonusy, ktoré je dobré si vopred prejsť a sústrediť sa na to, čo reálne v rámci svojej šoférskej praxe využijete. Bezpečnosť je však na prvom mieste, preto buďte vždy opatrní a jazdite bezpečne.

About the author

You may also like

Bezplatná registrácia firmy a vytvorenie firemného profilu na sieti

V dnešnom digitálnom svete je pre úspešnosť podnikania